• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

Kontakt

Biuro Konserwacji Przyrody s.c.

ul. Frezjowa 8

72-003 Dobra

NIP 851-31-38-392

REGON 320944756

 

Biuro:

ul. Monte Cassino 18a

70-467 Szczecin 

608 208 841

Małgorzata Zimnicka - Pluskota

668 027 475

Damian Spieczyński

przyroda@bkp.szczecin.pl

Oferta

 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Oceny oddziaływania na obszary sieci NATURA 2000
 • Nadzory przyrodnicze
 • Analizy porealizacyjne
 • Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
 • Ekspertyzy przyrodnicze
 • Ekofizjografie i prognozy oddziaływania na środowisko
 • Monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej
 • Monitoring herpetologiczny, ornitologiczny i chiropterologiczny
 • Czynna ochrona przyrody - zabiegi ochronne, przesadzanie i przenoszenie gatunków chronionych, reintrodukcja gatunków
 • Plany ochrony obszarów chronionych
 • Edukacja ekologiczna - szkolenia, przygotowanie publikacji
 • Inwentaryzacje drzew i krzewów, opłaty za usunięcie drzew
 • Audyty energetyczne
 • Inwentaryzacje ichtiofauny metodami przyżyciowymi  


  Ponadto wykonujemy

 • Kompleksowe projekty termomodernizacji i kolorystyki budynków, przygotowanie dokumentacji budowlanej
 • Projekty ścieżek edukacyjno-przyrodniczych
 • Projekty Rewaloryzacji Założeń Parkowych